Review of Vietopia

Page reviewed 2015-01-15

67

Recommendations:

Create more engaging posts.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Increase the variety in your posts.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.
Improve your timing.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Vietopia
 Date Post Likes Comments Shares
2015-01-10 10369732 1614151238813416 6160761264982386294 n #vietopia #helloweekendmarket Hội chợ Hello Weekend market đã chính thức... 39 7 2
2015-01-02 10896928 1610989395796267 7833836817866263418 n Ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ với VIETOPIA nói chung và từng thành... 34 2 1
2014-12-29 14037 1609349075960299 3585829805256137461 n Vietopia! [English Followed] Bạn có biết bạn thuộc cung hoàng đạo nào... 24 1 3
2014-12-31 10881489 1610162099212330 8045916892236589406 n Vậy là năm 2014 đã sắp kết thúc rồi. Năm 2014, bé đã làm được những gì... 24 1 2
2014-12-26 10405301 1607913326103874 4478940819173799519 n #vietopia [English followed] Ngày lễ mong đợi nhất trong năm cũng đã... 28 0 1

Unanswered Posts by Others - Vietopia
 Date From Post Comments
2014-12-21 mọi người ơi cho mình hỏi ai biết facebook của chú tên gì chỉ mình để dìm hàng 0
2014-12-09 [no text] 0