Review of VNPT - VinaPhone

Page reviewed 2017-06-13

93

Recommendations:

Review the length of your posts.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Improve your timing.
Add more milestones.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by VNPT - VinaPhone
 Date Post Likes Comments Shares
2017-06-06 18978484 1348459798568889 5147716766104813568 n Anh hứa đưa cô đi tuần trăng mật ở Đà Lạt. Nhưng chưa thực hiện được... 41423 6245 12688
2017-06-07 19024049 1349790391769163 3209228438636331008 n [no text] 2601 6029 1259
2017-05-22 18622476 1332901673458035 3128457026646390705 n 📢📢Các bạn cứ XEM, việc còn lại hãy để #VinaPhone LO 📢📢 MIỄN PHÍ hoàn... 6372 66 89
2017-05-24 18700199 1334814089933460 5157748675678599280 n Kết quả chường trình “Chung vui Vina - Tri ân mọi nhà” sẽ được cập nhật... 5733 54 164
2017-05-29 18698374 1340068669408002 6061860540725386840 n ✨✨ ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU - NHẬN LAP CỰC NGẦU ✨✨ Các bạn ơi! 📶 Từ ngày 25&#4... 5485 219 134