Review of Vi Vu Việt

Page reviewed 2013-11-18

40

Recommendations:

Respond to your fans questions and comments more quickly.
Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Ask more questions to your fans.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Vi Vu Việt
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-17 1451958 392502164215273 1962610379 s Phía sau điếu thuốc là cả một nỗi buồn ... 140 9 24
2013-11-16 Safe image.php?d=aqaflvpwgt a0gnm&w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fnhipdapcamxuc.com%2fupload%2f1070 Các bạn nghĩ sao ?? - Đồng ý hay ko đồng ý với họ ?? :( 141 17 1
2013-11-18 1467257 392910104174479 1077787722 s Comment vui tí nào: Màu áo đang mặc +ngày sinh+ tháng sinh theo mẫu nhé :) 14 30 3
2013-11-18 1452365 392673584198131 1094965800 s Thử xem đúng hok nào ! :D 56 10 1
2013-11-16 Safe image.php?d=aqcp 5jf xov31cm&w=154&h=154&url=http%3a%2f%2fnhipdapcamxuc.com%2fupload%2f1078 Với họ ko bao giờ là đủ cả :v 60 2 2

Unanswered Posts by Others - Vi Vu Việt
 Date From Post Comments
2013-11-17 có 1 sự khônh bình thường nhẹ ở đây...thánh soi đâu bơi hết vào luôn và ngay 0
2013-11-07 TUYỂN 10 NHÂN VIÊN SPA, ... 0
2013-11-06 Dành cho ai chưa xem hoặc muốn xem lại chương trình Man vs. Wild trên Discovery (full luôn... 0