Review of Papercraft VN

Page reviewed 2013-11-19

79

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Respond to posts by others more frequently.
Publish posts more often.
Use hashtags in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Papercraft VN
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-12 529173 375191279282929 917759120 s Nhá hàng trước cho các bạn đang hóng kit. Đố các bạn: Xa xa kia chính là... 321 51 14
2013-10-23 1391613 366449356823788 1190573971 s Mem nào thích cặp nì nhỉ ad vua lam xong Link download:... 297 37 13
2013-11-12 1470397 375209115947812 1775465287 s Bộ phối cảnh gồm sân vận động quidditch, lâu đài Hogwarts, làng phù thủy... 210 46 33
2013-10-21 1376383 365368690265188 1937715688 s Wataru Itou (伊藤航), một người Nhật đã dành 4 năm để hoàn thiện mô hình... 272 22 17
2013-10-15 1378831 362566673878723 481040963 s Bạn nào muốn tự tay làm tấm thiệp này có thể xem link download kit ở đây... 199 48 0

Unanswered Posts by Others - Papercraft VN
 Date From Post Comments
2013-11-17 có sự khác biệt khi sơn keo sữa lên mô hình, em làm mô hình súng ak. ( hình chụp chưa rõ nét, sr ) 1
2013-11-17 Ad ơi tìm giúp mình kit này được không :3 0
2013-11-17 Ad giúp mình kit Yami với ạ TTwTT thanks ad nhìu 0
2013-11-17 có siêu xe nào ko ad 0
2013-11-17 [no text] 3