Review of Vietnam Travel

Page reviewed 2017-03-16

61

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Vietnam Travel
 Date Post Likes Comments Shares
2017-03-03 16939434 1632980043398319 7496896198163544797 n Mình yêu Hà Giang thì mình phải đi ngay thôi, Hà Giang mùa này đẹp không... 1133 114 65
2017-03-07 17140388 1636365693059754 2512191019278139392 n Bạn chỉ thực sự cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của Hà Giang khi trải... 793 122 155
2017-03-09 17176695 1640221606007496 505608227304505344 n Mỗi lần đi du lịch là con gái lại có cả tá đồ lỉnh kỉnh, làm sao để xếp... 528 45 232
2017-03-11 17199396 1639805616049095 3403021091063463936 n Chiêu Lầu Thi - thiên đường mây của huyện Hoàng Su Phì Nói đến săn mây,... 468 66 42
2017-02-23 16807782 1622768731086117 8210881463980349197 n Ai là Ai? Tag đứa bạn thân vào ngay nhé!!! 319 107 40