Review of Vietnam Travel

Page reviewed 2017-05-16

75

Recommendations:

Like other Pages and interact with them.
Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Create a Facebook campaign in order to gain more likes.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Vietnam Travel
 Date Post Likes Comments Shares
2017-05-11 18342282 1720055901357399 1530429934819337349 n Xin một lần được đến nơi đây 🙌 --- Cổng thiên đường ở khu đền thiêng... 2679 353 216
2017-05-11 18467123 1720253171337672 3223051146633412608 n mình sẽ để đây và không nói gì cả :'( 1302 607 500
2017-05-15 17992035 1720313667998289 5328590390080996920 n Trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi, bạn thân không bao giờ thay đổi... 1455 764 114
2017-05-13 18010873 1719982408031415 566791543475329605 n Một cách đầy tự tin mà nói thì: mình là đứa dám chỉ :) 1679 597 122
2017-05-13 18301216 1719034831459506 2440023445545586950 n Đoạn biên giới Việt - Lào ở Pha Luông từ trên cao. --- Photo by Anh Duong 1798 170 89