Review of VTC Academy HCM

Page reviewed 2013-11-18

53

Recommendations:

Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by VTC Academy HCM
 Date Post Likes Comments Shares
2013-11-15 942198 460437407400955 4375304 s Số bao nhiêu đây các bạn :) ??? 01 Áo thun VTC Academy sẽ dành tặng... 57 90 60
2013-11-13 1459744 459637730814256 2106214957 s Số nào đây các bạn ^^ !!!????? Tối hôm qua vì sự cố rớt mạng nên không... 17 43 1
2013-11-14 1424571 460035794107783 1685047317 s Kiếm được bài toán từ Ấn Độ Đáp án là bao nhiêu đây cả nhà 16 29 1
2013-11-14 1463383 1413169205583427 92390218 s Một sản phẩm "vẽ chơi" của anh Nguyễn Việt Quốc giảng viên 3D ... 31 5 0
2013-11-15 579304 460411907403505 1969123703 s Tác giả: Phan Vũ Linh Tên tác phẩm: Jouney Chuyên ngành đang giảng dạy:... 20 3 0