Review of Webtretho

Page reviewed 2016-11-06

81

Recommendations:

Create more engaging posts.
Publish more photos.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Increase the variety in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Webtretho
 Date Post Likes Comments Shares
2016-11-06 Safe image.php?d=aqdvcjfb zbs  7i&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fs16.postimg.org%2f9gvyn2nn9%2fnhau nhet Đàn ông đã đi nhậu thì vui quên trời, chả nhớ gì vợ con đâu. Vì vậy, chị... 1575 66 215
2016-11-06 Safe image.php?d=aqduxbwv5ezjwdao&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fwww.facebook Một chuyện tình ngang trái, đầy nước mắt của cả 3 người... 1066 272 61
2016-11-06 Safe image.php?d=aqaakydrzmullgmz&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fwww.facebook - Em à, em đừng làm gì dại dột nhé. - Anh đang bên cô ta sao, tôi... 1177 73 52
2016-11-06 Safe image.php?d=aqcgwynpvampqgtc&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fst.phunuonline.com.vn%2fstaticfile%2fsubject%2f2016%2f11%2f05%2f499722%2fnguoi nao lam viec thien ong troi nhat dinh se ban cho nhung thu tot nhat 572115 Gieo nhân nào gặt quả đó. 1143 8 86
2016-11-06 Safe image.php?d=aqdq6vd3rcip sig&w=130&h=130&url=https%3a%2f%2fcoschedule.s3.amazonaws.com%2f53395%2f49%2fe80e90a40711e6b9086b566d025d34%2fduc trong 5 tron trai 1477265617 Vì sao lại "vỡ trại" liên tục như thế này? 796 31 39