Review of Wowy

Page reviewed 2014-03-17

37

Recommendations:

Respond to your fans questions and comments more quickly.
Review the length of your posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Publish posts more often.
Respond to posts by others more frequently.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Wowy
 Date Post Likes Comments Shares
2014-02-08 484846 657189847675824 1223231091 s Truoc gio dien~ :-D:-D ai dong y la anh Wy dep trai thi like cho anh cai... 5578 298 16
2014-02-08 1620663 657035534357922 2117591299 s Di choi dien tu? In the hood motherfuckerrrr. 4343 164 2
2014-02-09 1233967 657576560970486 434686302 s Theo anh vao khu anh song nao. (khong co y khoe nhan :-D:-D) 4047 184 6
2014-01-30 1558566 651652164896259 1262768492 s 1 năm đã qua với những điều tôi muốn và tôi đã đạt được. tôi xin cảm ơn... 3913 228 16
2014-02-18 1794545 662364250491717 86196242 s Sushi. 2661 262 2

Unanswered Posts by Others - Wowy
 Date From Post Comments
2014-03-17 Sau đây là 2 phút quảng cáo , Trước đây mình hay bị rụng tóc lắm . Tóc thường xơ rối ở điểm 12... 0
2014-03-12 Lão đại có chuẩn bị dự án âm nhạc nào trong năm 2014 không? Lâu quá 0
2014-03-11 Đừng khuya nhẫn nữa :)), người anh em :3 2
2014-03-11 Tất cả, mỗi người thích một rapper khác nhau, một phong cách khác nhau, hãy để Sống Cùng Nhạc Rap... 0
2014-03-10 Đã tìm đc em trai a Wowy Lê Kiên 1