Review of YAN TV

Page reviewed 2016-07-04

81

Recommendations:

Create more engaging posts.
Publish more photos.
Respond to posts by others more frequently.
Ask more questions to your fans.
Increase the variety in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by YAN TV
 Date Post Likes Comments Shares
2016-07-04 Safe image.php?d=aqcgviexgh hsrir&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fnews thumb.ymgstatic.com%2fyanthumbnews%2f2167221%2f201607%2f378fc916 9a99 4215 9b05 e4e96dcfde99 TRÔNG CÔ CÓ VẺ RẤT LÀ ỨC CHẾ >.< 33633 368 45
2016-07-04 Safe image.php?d=aqavsfn erkkzrhv&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fnews thumb.ymgstatic.com%2fyanthumbnews%2f2167221%2f201607%2f646ebf46 d8fc 4938 835a f26efe5a3191 &quot;Thần tiên tỉ tỉ&quot; hạ thế xuống trần gian đi thi đại học kìa cá... 23527 167 85
2016-07-04 Safe image.php?d=aqda50w1ddyw9plt&w=130&h=130&url=fbstaging%3a%2f%2fgraph.facebook Sau Hậu duệ mặt trời thì đây là danh sách những phim tiếp theo nhất định... 19160 55 436
2016-07-04 Safe image.php?d=aqaa49sizffgo x8&w=130&h=130&url=fbstaging%3a%2f%2fgraph.facebook Xem xong muốn dắt gấu đi tập ngay và luôn &gt;.&lt; Hot gì mà hot đều ... 19319 179 282
2016-07-04 Safe image.php?d=aqcu3csuicc24nh3&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fnews thumb.ymgstatic.com%2fyanthumbnews%2f2167221%2f201607%2fc826947b 21d9 4f00 a157 6a13fef171cd Đúng như dự đoán, The Face Vietnam chính thức trở thành chương trình... 16312 211 95

Unanswered Posts by Others - YAN TV
 Date From Post Comments
2016-07-04 Ad ơi game này đã có kết quả chưa ? 0
2016-07-04 Ad ơi game này đã có kết quả chưa ? 0
2016-07-04 Ad ơi game này đã có kết quả chưa ? 0
2016-07-04 Các bạn nữ có thấy nhột gì không nè 😂 Ai thấy mình đã như con lợn rồi nhưng vẫn bị bảo là gầy... 14
2016-07-04 [no text] 0