Review of YAN TV

Page reviewed 2017-02-07

85

Recommendations:

Open your Page and let users communicate with you.
Create more engaging posts.
Publish more photos.
Ask more questions to your fans.
Increase the variety in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by YAN TV
 Date Post Likes Comments Shares
2017-02-07 Safe image.php?d=aqdvoe3pvazybpcz&w=130&h=130&url=fbstaging%3a%2f%2fgraph.facebook ANH EM ĐÃ CHUẨN BỊ "LÚA" RƯỚC EM NÓ CHƯA? 😂 Yêu từ cái nhìn đ... 25661 716 908
2017-02-07 Safe image.php?d=aqbvwg9bfxk 27zk&w=130&h=130&url=fbstaging%3a%2f%2fgraph.facebook KHÔNG THÍCH LOÈ LOẸT THÌ 2 MẪU DƯỚI LÀ QUÁ CHUẨN LUÔN (Y) Tag bạn vào... 22443 187 1021
2017-02-07 Safe image.php?d=aqddlrjaqgzwah7n&w=130&h=130&url=fbstaging%3a%2f%2fgraph.facebook VỪA ĐẸP VỪA GIỎI HẾT CẢ PHẦN NGƯỜI KHÁC 😍 TEAM HÓNG "GIAI NHÂN VÀ ... 12338 25 193
2017-02-07 Safe image.php?d=aqdxja3agrmqthet&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fnews thumb.ymgstatic.com%2fyanthumbnews%2f2167221%2f201702%2f541d307d 012a 464a bdb5 47aa32dce5c7 CẶP ĐÔI NÀY CHẮC KHÔNG AI SOÁN ĐƯỢC NGÔI LÃNG MẠN RỒI 😍😍 11153 11 17
2017-02-07 Safe image.php?d=aqarsckmgp2pnvhb&w=130&h=130&url=http%3a%2f%2fnews thumb.ymgstatic.com%2fyanthumbnews%2f2167221%2f201611%2f897a94bc 082d 4633 8ecc 336619e0059d NẾU VẬY THÌ TIÊN ĐOÁN CỦA BÀ VANGA VỀ VỊ TỔNG THỐNG CUỐI CÙNG CỦA MỸ THÌ... 8046 12 6

Unanswered Posts by Others - YAN TV
 Date From Post Comments
2016-07-04 Ad ơi game này đã có kết quả chưa ? 0
2016-07-04 Ad ơi game này đã có kết quả chưa ? 0
2016-07-04 Ad ơi game này đã có kết quả chưa ? 0
2016-07-04 Các bạn nữ có thấy nhột gì không nè 😂 Ai thấy mình đã như con lợn rồi nhưng vẫn bị bảo là gầy... 14
2016-07-04 [no text] 0