Review of Zenus Vietnam

Page reviewed 2014-07-11

49

Recommendations:

Create more engaging posts.
Review the length of your posts.
Ask more questions to your fans.
Encourage your fans to ask more questions for you to answer.
Increase the variety in your posts.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Zenus Vietnam
 Date Post Likes Comments Shares
2014-06-29 10458315 737739492954905 7305073881986600145 n Đây là cách gội đầu cho em bé :D. Cả nhà học hỏi nha 17 4 0
2014-07-01 10448810 739007859494735 4969142431269196606 n Bộ sưu tập Masstige Love Craft Diary được làm bằng da Ý tổng hợp cao... 5 2 0
2014-07-09 10457964 744979555564232 6046372317541811187 n Đố bạn tìm thấy Zenus Metallic Diary trong bức ảnh này đấy... 6 0 0
2014-07-05 10494558 742043145857873 3671372245705318752 n Bạn tìm thấy bao nhiêu điểm khác biệt trong 2 bức tranh này? 3 1 0
2014-07-06 1979508 742043559191165 2031974540962231694 n Mưa cũng muốn trốn trong nhà, nắng cũng muốn trốn ở nhà. Nói chung ở nhà... 5 0 0